Retouren / terugzenden goederen

Bij Inkoopglas.nl kun je een product ruilen of retourneren als je dat binnen 14 dagen na ontvangst van je pakket aan ons meldt. Dit heet het herroepingsrecht. Het is wel van belang dat het product compleet is en in de oorspronkelijke verpakking zit (indien redelijkerwijs mogelijk). Daarnaast is het van belang dat je je aan het stappenplan houdt zoals hieronder beschreven.

Producten die beschadigd of niet compleet zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.

Tijdens deze periode van 14 dagen zul je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden.

De verzendkosten en het risico (zoals vermissing van een retourzending) van de retourzending zijn voor jouw rekening.

Beperkingen van het herroepingsrecht

De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden:

– Maatwerk bestellingen, zoals op maat gemaakte glas voor u bij de leverancier bestelde producten.
– Artikelen of verpakkingen die beschadigd of incompleet zijn.
– Zakelijke klanten zijn te allen tijde uitgesloten van het herroepingsrecht (recht voor consumenten)

Stappenplan

1. Wil je een artikel retourneren? Vul het onderstaande formulier

 

Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen).

 

 Inkoopglas.nl

Kanaaldijk 92 b, 6956 AX, Spankeren

info@inkoopglas.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

 

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 2. Je ontvangt een bevestiging van je retouraanvraag via e-mail.
3. Na ontvangst van je zending sturen we je een ontvangstbevestiging via e-mail.

4. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

bestel